Reflexné ( Rezidenčné ) fólie – EXTERIÉROVÉ

Inštalujú sa na vonkajšiu stranu okien. Sú opatrené mikrovrstvou kovu, ktorá dáva fóliám maximálnu schopnosť odrážať slnečné lúče do vonkajšieho priestoru a zároveň znemožňujú priehlad do interiéru pri zachovaní priehladnosti obráteno z miestnosti von. To však do okamihu, kedy sa pomery svetla obrátia (POZOR – v noci po rozsvietení svetla je vidieť do miestnosti). Vďaka týmto vlastnostiam sa môžu použiť na všetky druhy a veľkosti okien bez obmedzenia. Dodávajú objektom dokonalý vzhľad a majú vysokú odolnosť voči vonkajším atmosférickým vplyvom. Nevýhodou tejto fólie je zabránenie prieniku slnečnej energie (tepla) do miestnosti v zimnom období a zároveň jeho priepustnosť v letnom období z miestnosti do ovzdušia…

Reflexné ( Rezidenčné ) fólie – INTERIÉROVÉ

Inštalujú sa na vnútornú stranu okien. Majú podobné vlastnosti ako exteriérové fólie, ale s obmedzením inštalácie v závislosti na prostredí, rozmeroch, materiáli rámu a upevnení okien. Pri nedodržaní všetkých faktorov môže dôjsť k prasknutiu skla… Výhodou je tzv. skleníkový efekt alebo teplo sa od fólie nalepenej na skle odráža späť do miestnosti, kde znovu ohrieva vzduch.

Privátne fólie – EXTERIÉROVÉ

Inštalujú sa z vnútornej strany okien. Sú to mliečne, nepriehladné fólie, ktoré však zachovávajú priepustnosť viditeľného svetla. Dodávajú sa v odtieni bielom alebo striebornom. Môžu slúžiť ako náhrada pieskovaného skla. Použitie – nemocnice, sociálne zariadenia, kancelárie, prepážky v obchodoch a bankách.

Ochranné fólie

Inštalujú sa z vnútornej strany okien. Sú vhodné tam, kde stačí presklenú plochu len ochrániť proti náhodnému rozbitiu. Časti rozbitého skla zostávajú fixované na fólii a nemôže dôjsť k zraneniu osôb odletujúcimi črepinami. Použitie – školy, škôlky, kancelárie a výrobné priestory. Vyrábajú sa v čírom prevedení a tiež aj ľahko zafarbené s rôznymi odtieňmi priepustnosti.

Bezpečnostné „SECURITY“ fólia

Inštalujú sa z vnútornej strany okien. Tieto bezpečnostné fólie sú zložené z dvoch a viacerých vrstiev. Čím viacej vrstiev, tým je fólia odolnejšia na prerazenie. Tieto fólie majú zabrániť nielen rozbitiu a vysypaniu skla, ale hlavne zabrániť prieniku nežiadúcich osôb do interiéru. Vyrába sa len v čírom prevedení. K týmto fóliám sa prikladá atest osvedčenie – IKATES certifikát P1A č. 02/220 Bezpečnostná skúška podľa normy ČSN EN 356 – ktorú rešpektujú poisťovne vyžadujúce zabezpečenie pri uzavieraní poistných zmlúv.
 
   


  • © Copyright 2013 | Glasfol Slovakia s.r.o
  • webdesign © Glasfol Slovakia